Κατασκευή ιδιωτικών έργων

Στόχος της εταιρίας Bcon είναι η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επιστήμης και τέχνης, ο συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικότητας, του οράματος και της υλοποίησής του.

Διακόσμηση & επίπλωση ιδιωτικών έργων

Με βασικό μας εργαλείο την υψηλή ποιότητα σύγχρονης σχεδίασης, η Bcon αποκαλύπτει στους πελάτες της τις αν εξάντλητες δυνατότητες στο χώρο της Διακόσμηση εσωτερικών χώρων παρέχοντας δημιουργικές και μοντέρνες ιδέες.

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Με βασικό μας εργαλείο την υψηλή ποιότητα σύγχρονης σχεδίασης, η Bcon αποκαλύπτει στους πελάτες της τις αν εξάντλητες δυνατότητες στο χώρο της Διακόσμηση εσωτερικών χώρων παρέχοντας δημιουργικές και μοντέρνες ιδέες.

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Με βασικό μας εργαλείο την υψηλή ποιότητα σύγχρονης σχεδίασης, η Bcon αποκαλύπτει στους πελάτες της τις αν εξάντλητες δυνατότητες στο χώρο της Διακόσμηση εσωτερικών χώρων παρέχοντας δημιουργικές και μοντέρνες ιδέες.

Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων & ξενοδοχείων

Με βασικό μας εργαλείο την υψηλή ποιότητα σύγχρονης σχεδίασης, η Bcon αποκαλύπτει στους πελάτες της τις αν εξάντλητες δυνατότητες στο χώρο της Διακόσμηση εσωτερικών χώρων παρέχοντας δημιουργικές και μοντέρνες ιδέες.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Με βασικό μας εργαλείο την υψηλή ποιότητα σύγχρονης σχεδίασης, η Bcon αποκαλύπτει στους πελάτες της τις αν εξάντλητες δυνατότητες στο χώρο της Διακόσμηση εσωτερικών χώρων παρέχοντας δημιουργικές και μοντέρνες ιδέες.

Κατασκευή ιδιωτικών έργων

Στόχος της εταιρίας Bcon είναι η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επιστήμης και τέχνης, ο συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικότητας, του οράματος και της υλοποίησής του.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Διαμόρφωση – Επίπλωση Χώρων

Η εταιρεία μας μελετά και διαμορφώνει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο ιδιωτικών έργων συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.

Άδειες Λειτουργίας Επαγγελματικών Χώρων

Σε συνεργασία με έμπειρους μελετητές και με την πολυετή εμπειρία της όσον αφορά στην έκδοση Αδειών Λειτουργίας επιχειρήσεων, η εταιρεία Bcon προσφέρει τα εξής:

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η εταιρία Bcon έχοντας ως βάση την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των μηχανικών της, αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών παντός φύσεως ιδιωτικών έργων.

Έλεγχος & ρύθμιση αυθαιρέτων

Η εταιρεία Bcon με την πολυετή εμπειρία της και την διαρκή ενημέρωση στη πολεοδομική νομοθεσία έχει αναλάβει πάνω από 200 απαιτητικές προς επίλυση υποθέσεις ρυθμίσεων αυθαιρέτων.

Περιγραφή Διαδικασιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Από τον Φεβρουάριο του 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ενεργοποιήθηκε καθώς έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).