ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Bcon (Betsis construction & design) δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών και κυρίως στον χώρο των κατασκευών από το 2003.
Η Bcon ενσωματώνει την εμπειρία και τις άρτιες γνώσεις σχεδιασμού και κατασκευής που έχει επιδείξει μέσα στα χρόνια της δραστηριότητάς της σε έργα διαφορετικής κλίμακας και απαιτήσεων, όπως γραφεία- ιδιωτικές κατοικίες – πολυκατοικίες – ξενοδοχεία κτλ.

Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πλούσιου και ποικίλου πελατολογίου, τόσο ιδιώτες όσο και εταιρείες, στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά. Η φιλοσοφία της εταιρείας πηγάζει απ’το τρίπτυχο καινοτομία, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα. Όλοι οι συνεργάτες του γραφείου βρίσκονται κοντά στον πελάτη για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του με στόχο την υψηλή ποιότητα, στο ελάχιστο δυνατό κόστος και παντοτε εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου.

Η εταιρεία σήμερα απασχολεί περισσότερο από 10 άτομα (μόνιμους και εξωτερικούς συνεργάτες), μεταξύ των οποίων, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες , μηχανολόγοι, τοπογράφοι και διακοσμητές, όλοι με πολύχρονη εμπειρία και καινοτόμες ιδέες. Έχοντας στο επίκεντρο της δραστηριότητας μας τον άνθρωπο και με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του, εμβαθύνοντας στις διαφοροποιήσεις του εκάστοτε έργου/project παραδίδουμε το ιδανικότερο αποτέλεσμα στον λιγότερο δυνατό χρόνο, πάντοτε κρατώντας ψηλά τα επίπεδα ποιότητας με το ελάχιστο δυνατό κόστος.