Ιδιωτική Κατοικία

ΦΙΛΟΘΕΗ | ΑΘΗΝΑ

Η ιδιωτική κατοικία, 190τμ βρίσκεται στην Φιλοθέη. Πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση σε ολόκληρη την κατοικία, διατηρώντας κλασσικά στοιχεία του υφιστάμενου κτιρίου.

Έτος κατασκευής: 2017-2018

DESIGN TEAM

Κατασκευή: Bcon Betsis construction and design
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίρκη Μαριολοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός: Μπέτσης Χρήστος
  • Size

  • Services