Πολυκατοικία

ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για την ανέγερση νέας πολυκατοικία στο Παράδεισο Αμαρουσίου.

Ημερομηνία αποπεράτωσης: Υπο- κατασκευή

DESIGN TEAM

Κατασκευή: B con construction and design
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίρκη Μαριοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός: Μπέτσης Χρήστος
  • Size

  • Services