Πολυκατοικία

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για την ανέγερση νέας πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή.

Ημερομηνία αποπεράτωσης: Υπο- κατασκευή

DESIGN TEAM

Κατασκευή: Bcon Betsis construction and design
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίρκη Μαριολοπούλου
Πολιτικοί Μηχανικοί: Μπέτσης Χρήστος & Κοτρώνης Παναγιώτης
  • Size

  • Services