Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΒLUE OCEAN| ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τα γραφεία της Blue Ocean, εκτείνονται σε έναν όροφο 300,00 τμ, στο Πειραιά.

Έτος κατασκευής: 2021

DESIGN TEAM

Κατασκευή: Bcon Betsis construction and design
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Χρύσα Σκιάδα
Πολιτικός Μηχανικός: Μπέτσης Χρήστος, Κώη Μαρία

  • Size

  • Services