Ιδιωτική κατοικία

ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για την ανέγερση νέας ιδιωτικής κατοικίας στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Ημερομηνία αποπεράτωσης: Υπο- κατασκευή

DESIGN TEAM

Κατασκευή: Bcon Betsis construction and design
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίρκη Μαριολοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός: Μπέτσης Χρήστος
  • Size

  • Services