Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή

Ημερομηνία αποπεράτωσης: Υπο- κατασκευή
Κατασκευή: B con construction and design
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίρκη Μαριοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός: Μπέτσης Χρήστος