Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων

Στόχος της εταιρίας Bcon είναι η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επιστήμης και τέχνης, ο συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικότητας, του οράματος και της υλοποίησής του.

Ο κλάδος της κατασκευής αποτελεί ‘ προσωπικό στοίχημα ‘ κάθε μηχανικού καθώς μια ιδέα, ένα όνειρο, ένα αρχικό ‘ σκίτσο ‘ γίνεται πραγματικότητα.

Επιτυχία για την εταιρία μας και για εκείνους που την απαρτίζουν είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Επιθυμούμε οι πελάτες μας να μην έχουν ίχνος απορίας, να γνωρίζουν όλες τις εναλλακτικές και να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις με βεβαιότητα και σιγουριά για το τελικό αποτέλεσμα που θα τους παραδώσουμε.

Στα πλαίσια της κατασκευής και έχοντας ως γνώμονα την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία, η εταιρία μας αναλαμβάνει και παρέχει τα εξής:

· Επίβλεψη κατασκευής

· Τεχνική και νομική υποστήριξη

· Οικονομοτεχνικές μελέτες

· Έλεγχο τεχνικής μελέτης

· Επιλογή υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου

· Αναλυτικό Κοστολόγιο Κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης

· Προσαρμογή-βελτιστοποίηση κοστολογίου κατασκευής σύμφωνα με τις ανάγκες, δυνατότητες, επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη

· Ποιοτικό έλεγχο κατασκευής

· Καθημερινή παρουσία έμπειρου επιβλέποντα μηχανικού στο έργο

· Πλήρη τήρηση των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στον χώρο των εργασιών

· Οργάνωση και τήρηση χρονοδιαγράμματος των εργασιών σε κάθε στάδιο, όπως επίσης και τήρηση καθημερινού ημερολόγιου του έργου

· Την διασφάλιση κόστους – χρόνου – ποιότητας

· Έγγραφη παράδοση του έργου, που πιστοποιεί και εγγυάται την ποιότητα κατασκευής.

· Επίβλεψη και τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων