Η εταιρεία Bcon (Betsis construction & design) δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών και κυρίως στον χώρο των κατασκευών από το 2003.
Η Bcon ενσωματώνει την εμπειρία και τις άρτιες γνώσεις σχεδιασμού και κατασκευής που έχει επιδείξει μέσα στα χρόνια της δραστηριότητάς της σε έργα διαφορετικής κλίμακας και απαιτήσεων, όπως γραφεία- ιδιωτικές κατοικίες – πολυκατοικίες – ξενοδοχεία κτλ. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πλούσιου και ποικίλου πελατολογίου, τόσο ιδιώτες όσο και εταιρείες, στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά.

Η φιλοσοφία της εταιρείας πηγάζει απ’το τρίπτυχο καινοτομία, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα. Όλοι οι συνεργάτες του γραφείου βρίσκονται κοντά στον πελάτη για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του με στόχο την υψηλή ποιότητα, στο ελάχιστο δυνατό κόστος και πάντοτε εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου.

Η εταιρεία σήμερα απασχολεί περισσότερο από 20 άτομα (μόνιμους και εξωτερικούς συνεργάτες), μεταξύ των οποίων, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες , μηχανολόγοι, τοπογράφοι και διακοσμητές, όλοι με πολύχρονη εμπειρία και καινοτόμες ιδέες. Έχοντας στο επίκεντρο της δραστηριότητας μας τον άνθρωπο και με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του, εμβαθύνοντας στις διαφοροποιήσεις του εκάστοτε έργου/project παραδίδουμε το ιδανικότερο αποτέλεσμα στον λιγότερο δυνατό χρόνο, πάντοτε κρατώντας ψηλά τα επίπεδα ποιότητας με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Μπέτσης Χρήστος
Ιδρυτής της εταιρείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και
αποφοίτησε από το κολλέγιο
Αθηνών το 1999.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στη Μεγάλη Βρετανία στο City
University of London και
εχει μεταπτυχιακό στις
αντισεισμικές
κατασκευές (MSc Civil Engineering).
Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία ως ιδιώτης μηχανικός
το 2004. Το 2007 ίδρυσε την
εταιρεία Bcon construction & design.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μπέτσης Χρήστος
Ιδρυτής της εταιρείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και
αποφοίτησε από το κολλέγιο
Αθηνών το 1999.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στη Μεγάλη Βρετανία στο City
University of London και
εχει μεταπτυχιακό στις
αντισεισμικές
κατασκευές (MSc Civil Engineering).
Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία ως ιδιώτης μηχανικός
το 2004. Το 2007 ίδρυσε την
εταιρεία Bcon construction & design.

Μπέτσης Χρήστος
Ιδρυτής της εταιρείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και
αποφοίτησε από το κολλέγιο
Αθηνών το 1999.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στη Μεγάλη Βρετανία στο City
University of London και
εχει μεταπτυχιακό στις
αντισεισμικές
κατασκευές (MSc Civil Engineering).
Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία ως ιδιώτης μηχανικός
το 2004. Το 2007 ίδρυσε την
εταιρεία Bcon construction & design.

Μπέτσης Χρήστος
Ιδρυτής της εταιρείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και
αποφοίτησε από το κολλέγιο
Αθηνών το 1999.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στη Μεγάλη Βρετανία στο City
University of London και
εχει μεταπτυχιακό στις
αντισεισμικές
κατασκευές (MSc Civil Engineering).
Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία ως ιδιώτης μηχανικός
το 2004. Το 2007 ίδρυσε την
εταιρεία Bcon construction & design.

Μπέτσης Χρήστος
Ιδρυτής της εταιρείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και
αποφοίτησε από το κολλέγιο
Αθηνών το 1999.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στη Μεγάλη Βρετανία στο City
University of London και
εχει μεταπτυχιακό στις
αντισεισμικές
κατασκευές (MSc Civil Engineering).
Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία ως ιδιώτης μηχανικός
το 2004. Το 2007 ίδρυσε την
εταιρεία Bcon construction & design.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μπέτσης Χρήστος
Ιδρυτής της εταιρείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και
αποφοίτησε από το κολλέγιο
Αθηνών το 1999.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στη Μεγάλη Βρετανία στο City
University of London και
εχει μεταπτυχιακό στις
αντισεισμικές
κατασκευές (MSc Civil Engineering).
Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία ως ιδιώτης μηχανικός
το 2004. Το 2007 ίδρυσε την
εταιρεία Bcon construction & design.

Μπέτσης Χρήστος
Ιδρυτής της εταιρείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και
αποφοίτησε από το κολλέγιο
Αθηνών το 1999.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στη Μεγάλη Βρετανία στο City
University of London και
εχει μεταπτυχιακό στις
αντισεισμικές
κατασκευές (MSc Civil Engineering).
Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία ως ιδιώτης μηχανικός
το 2004. Το 2007 ίδρυσε την
εταιρεία Bcon construction & design.