Έλεγχος & ρύθμιση αυθαιρέτων

Η εταιρεία Bcon με την πολυετή εμπειρία της και την διαρκή ενημέρωση στη πολεοδομική νομοθεσία έχει αναλάβει πάνω από 200 απαιτητικές προς επίλυση υποθέσεις ρυθμίσεων αυθαιρέτων.

Μετά την έκδοση του Νόμου 4495/2017, απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεσθεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αλλαγή χρήσης , χωρίς να έχει υπαχθεί σε νόμο περί ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών.

Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μας θα πραγματοποιήσει αποτύπωση του ακινήτου σας και θα ελέγξει εάν η πραγματικότητα συμπίπτει με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

Η Bcon σας προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο προσφοράς περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και βεβαιώσεων κτιρίων, μετά τον Έλεγχο και την διερεύνηση των εκάστοτε κτιρίων που θα μας ανατεθούν.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ν.4495/2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αρχικά , θα γίνει αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατασκευής. Εφόσον βρεθούν τμήματά της, τα οποία έχουν κατασκευαστεί μετά το έτος 1955 χωρίς την έκδοση Οικοδομικής Άδειας θα χρειαστεί να ενταχθούν στις διατάξεις του Ν.4495/2017, για Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών.

Περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου:

1. Διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων – εγγράφων του ακινήτου.

2. Αυτοψία και Τοπογραφική Αποτύπωση του ακινήτου – δημιουργία νέου τοπογραφικού με προδιαγραφές συμβολαίου (όπου απαιτείται).

3. Αναλυτική Εσωτερική αποτύπωση ακινήτου.

4. Σχεδιασμός βάσει αποτύπωσης και σύγκριση με σχέδια οικοδομικής αδείας για εύρεση τυχόν αυθαιρεσιών.

5. Μελέτη στοιχείων – εγγράφων – σχεδίων, διαχωρισμός και καταχώρηση αυθαιρεσιών για υπολογισμό προστίμου.

6. Ενημέρωση ιδιοκτήτη.

7. Εισαγωγή δήλωσης στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ για υπαγωγή του ακινήτου στις διατάξεις του Νόμου για τις Αυθαίρετες Κατασκευές.

8. Ολοκλήρωση απαιτούμενων σχεδίων και εγγράφων από το ηλεκτρονικά σύστημα του ΤΕΕ για την οριστική υπαγωγή του ακινήτου.