Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η εταιρία Bcon έχοντας ως βάση την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των μηχανικών της, αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών παντός φύσεως ιδιωτικών έργων. Ανάλογα με της ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη, αναλαμβάνει να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες και έντυπα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με βάση τη νομοθεσία, ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια.

Οικοδομικές Άδειες:

· Ανέγερση Νέων Κτιρίων

· Αναθεωρήσεις Αδειών

· Άδεια Κατεδάφισης Ακινήτων

· Διαμορφώσεις Κτιρίων

· Επισκευές – Ενισχύσεις

· Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Μελέτες:

· Αρχιτεκτονικών

· Στατικών

· Μηχανολογικών

· Τοπογραφικών